- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 90.352.111.350 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.391.425.300 đồng
Power 6/55 - Thứ 5, ngày 24/11/2022
04 06 18 27 52 53 10
Giá trị Jackpot 1
90.352.111.350
Giá trị Jackpot 2
3.391.425.300
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
90.352.111.350
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.391.425.300
Giải nhất 5 số 25 40.000.000
Giải nhì 4 số 1,167 500.000
Giải ba 3 số 25,093 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 86.829.283.650 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.395.057.800 đồng
Power 6/55 - Thứ 3, ngày 22/11/2022
03 09 21 22 26 35 15
Giá trị Jackpot 1
86.829.283.650
Giá trị Jackpot 2
3.395.057.800
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
86.829.283.650
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3.395.057.800
Giải nhất 5 số 23 40.000.000
Giải nhì 4 số 1,374 500.000
Giải ba 3 số 27,540 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 83.273.763.450 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.384.349.700 đồng
Power 6/55 - Thứ 7, ngày 19/11/2022
03 15 22 39 46 48 43
Giá trị Jackpot 1
83.273.763.450
Giá trị Jackpot 2
3.384.349.700
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
83.273.763.450
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3.384.349.700
Giải nhất 5 số 13 40.000.000
Giải nhì 4 số 1,137 500.000
Giải ba 3 số 24,479 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 42.178.630.800 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 4.353.181.200 đồng
Power 6/55 - Thứ 5, ngày 17/11/2022
05 06 17 28 29 39 34
Giá trị Jackpot 1
42.178.630.800
Giá trị Jackpot 2
4.353.181.200
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
1
42.178.630.800
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4.353.181.200
Giải nhất 5 số 16 40.000.000
Giải nhì 4 số 871 500.000
Giải ba 3 số 16.135 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7