- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 60.108.577.500 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 4.918.411.450 đồng
Power 6/55 - Thứ 7, ngày 25/09/2021
07 20 27 43 48 51 37
Giá trị Jackpot 1
60.108.577.500
Giá trị Jackpot 2
4.918.411.450
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
60.108.577.500
Jackpot 2 5 số + 1* 2 2.459.205.725
Giải nhất 5 số 13 40.000.000
Giải nhì 4 số 586 500.000
Giải ba 3 số 10.788 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 58.649.592.000 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 4.756.301.950 đồng
Power 6/55 - Thứ 5, ngày 23/09/2021
06 07 21 25 27 49 26
Giá trị Jackpot 1
58.649.592.000
Giá trị Jackpot 2
4.756.301.950
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
58.649.592.000
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4.756.301.950
Giải nhất 5 số 4 40.000.000
Giải nhì 4 số 468 500.000
Giải ba 3 số 10.111 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 56.957.293.200 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 4.568.268.750 đồng
Power 6/55 - Thứ 3, ngày 21/09/2021
15 24 25 40 42 50 49
Giá trị Jackpot 1
56.957.293.200
Giá trị Jackpot 2
4.568.268.750
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
56.957.293.200
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4.568.268.750
Giải nhất 5 số 6 40.000.000
Giải nhì 4 số 456 500.000
Giải ba 3 số 10.072 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 55.092.779.850 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 4.361.100.600 đồng
Power 6/55 - Thứ 7, ngày 18/09/2021
03 14 15 21 47 52 54
Giá trị Jackpot 1
55.092.779.850
Giá trị Jackpot 2
4.361.100.600
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
55.092.779.850
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4.361.100.600
Giải nhất 5 số 8 40.000.000
Giải nhì 4 số 534 500.000
Giải ba 3 số 9.714 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7