- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 152.992.255.350 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.491.663.350 đồng
Power 6/55 - Thứ 3, ngày 30/11/2021
12 21 23 28 33 46 38
Giá trị Jackpot 1
152.992.255.350
Giá trị Jackpot 2
3.491.663.350
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
152.992.255.350
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.491.663.350
Giải nhất 5 số 23 40.000.000
Giải nhì 4 số 1.249 500.000
Giải ba 3 số 27.954 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 148.567.285.200 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.920.317.800 đồng
Power 6/55 - Thứ 7, ngày 27/11/2021
02 05 07 21 31 37 44
Giá trị Jackpot 1
148.567.285.200
Giá trị Jackpot 2
3.920.317.800
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
148.567.285.200
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3.920.317.800
Giải nhất 5 số 29 40.000.000
Giải nhì 4 số 1.541 500.000
Giải ba 3 số 30.173 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 144.675.020.100 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.487.843.900 đồng
Power 6/55 - Thứ 5, ngày 25/11/2021
16 18 24 29 33 41 43
Giá trị Jackpot 1
144.675.020.100
Giá trị Jackpot 2
3.487.843.900
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
144.675.020.100
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.487.843.900
Giải nhất 5 số 16 40.000.000
Giải nhì 4 số 1.177 500.000
Giải ba 3 số 26.734 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 140.284.425.000 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 5.255.172.900 đồng
Power 6/55 - Thứ 3, ngày 23/11/2021
05 07 09 28 38 55 50
Giá trị Jackpot 1
140.284.425.000
Giá trị Jackpot 2
5.255.172.900
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
140.284.425.000
Jackpot 2 5 số + 1* 1 5.255.172.900
Giải nhất 5 số 25 40.000.000
Giải nhì 4 số 1.926 500.000
Giải ba 3 số 35.632 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7