- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 74.335.915.200 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.970.564.750 đồng
Power 6/55 - Thứ 3, ngày 27/09/2022
16 17 21 28 39 50 19
Giá trị Jackpot 1
74.335.915.200
Giá trị Jackpot 2
3.970.564.750
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
74.335.915.200
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.970.564.750
Giải nhất 5 số 20 40.000.000
Giải nhì 4 số 930 500.000
Giải ba 3 số 18.298 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 70.506.838.200 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.545.111.750 đồng
Power 6/55 - Thứ 7, ngày 24/09/2022
03 17 27 30 34 49 25
Giá trị Jackpot 1
70.506.838.200
Giá trị Jackpot 2
3.545.111.750
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
70.506.838.200
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.545.111.750
Giải nhất 5 số 10 40.000.000
Giải nhì 4 số 800 500.000
Giải ba 3 số 17.001 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 67.823.715.000 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.246.986.950 đồng
Power 6/55 - Thứ 5, ngày 22/09/2022
07 11 28 30 33 50 49
Giá trị Jackpot 1
67.823.715.000
Giá trị Jackpot 2
3.246.986.950
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
67.823.715.000
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.246.986.950
Giải nhất 5 số 19 40.000.000
Giải nhì 4 số 787 500.000
Giải ba 3 số 15.500 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 65.600.832.450 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 4.929.246.350 đồng
Power 6/55 - Thứ 3, ngày 20/09/2022
04 10 15 16 47 51 23
Giá trị Jackpot 1
65.600.832.450
Giá trị Jackpot 2
4.929.246.350
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
65.600.832.450
Jackpot 2 5 số + 1* 1 4.929.246.350
Giải nhất 5 số 13 40.000.000
Giải nhì 4 số 791 500.000
Giải ba 3 số 17.151 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7