- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 6, ngày 30/12/2022
05 17 19 27 35 39
Giá trị Jackpot
22.380.171.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 22.380.171.500
Giải nhất 5 số 37 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.294 300.000
Giải ba 3 số 19.436 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 4, ngày 28/12/2022
02 03 14 21 31 33
Giá trị Jackpot
21.055.715.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 21.055.715.000
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 788 300.000
Giải ba 3 số 14.628 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 25/12/2022
15 17 21 28 37 43
Giá trị Jackpot
30.681.148.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 30.681.148.000
Giải nhất 5 số 29 10.000.000
Giải nhì 4 số 1,372 300.000
Giải ba 3 số 22,442 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 6, ngày 23/12/2022
02 14 21 22 35 43
Giá trị Jackpot
28.424.712.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 28.424.712.500
Giải nhất 5 số 25 10.000.000
Giải nhì 4 số 1,360 300.000
Giải ba 3 số 22,153 30.000