- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 6, ngày 24/09/2021
01 04 07 14 16 41
Giá trị Jackpot
16.086.062.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 16.086.062.000
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 635 300.000
Giải ba 3 số 9.897 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 4, ngày 22/09/2021
05 10 19 22 36 45
Giá trị Jackpot
15.141.186.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 15.141.186.500
Giải nhất 5 số 26 10.000.000
Giải nhì 4 số 918 300.000
Giải ba 3 số 12.187 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 19/09/2021
06 24 28 31 36 43
Giá trị Jackpot
14.451.502.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 14.451.502.500
Giải nhất 5 số 7 10.000.000
Giải nhì 4 số 548 300.000
Giải ba 3 số 9.519 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 6, ngày 17/09/2021
06 10 15 37 39 44
Giá trị Jackpot
13.530.158.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 13.530.158.500
Giải nhất 5 số 7 10.000.000
Giải nhì 4 số 577 300.000
Giải ba 3 số 8.982 30.000