- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 6, ngày 01/07/2022
11 16 21 33 34 42
Giá trị Jackpot
25.072.243.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 25.072.243.500
Giải nhất 5 số 15 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.001 300.000
Giải ba 3 số 18.002 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 4, ngày 29/06/2022
03 19 21 24 27 38
Giá trị Jackpot
23.151.086.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 23.151.086.500
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.104 300.000
Giải ba 3 số 18.734 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 26/06/2022
07 10 13 20 21 34
Giá trị Jackpot
21.457.475.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 21.457.475.500
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 957 300.000
Giải ba 3 số 16.922 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 6, ngày 24/06/2022
10 20 25 27 38 45
Giá trị Jackpot
19.617.776.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 19.617.776.000
Giải nhất 5 số 25 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.024 300.000
Giải ba 3 số 17.110 30.000