- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 6, ngày 31/12/2021
02 05 12 33 41 45
Giá trị Jackpot
15.087.497.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 15.087.497.500
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 964 300.000
Giải ba 3 số 15.941 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 4, ngày 29/12/2021
05 27 33 34 38 40
Giá trị Jackpot
13.578.555.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 13.578.555.500
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 787 300.000
Giải ba 3 số 14.436 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 26/12/2021
04 11 16 24 35 44
Giá trị Jackpot
16.762.864.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 1 16.762.864.500
Giải nhất 5 số 23 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.166 300.000
Giải ba 3 số 18.758 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 6, ngày 24/12/2021
03 17 25 26 36 38
Giá trị Jackpot
15.138.833.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 15.138.833.000
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 928 300.000
Giải ba 3 số 16.116 30.000