Kỳ quay thưởng Thứ 4, ngày 01/12/2021
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
580
175
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
257
189
407
243
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
210
618
264
108
648
199
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
006
753
281
901
259
851
218
463
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 31 Giải nhất - 1Tỷ 1
Giải nhì - 350K 79 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 105 Giải ba - 10Tr 6
Giải tư - 100K 139 Giải tư - 5Tr 5
Giải năm - 1Tr 43
Giải sáu - 150K 278
Giải bảy - 40K 3.134
Kỳ quay thưởng Thứ 2, ngày 29/11/2021
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
254
227
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
575
207
828
190
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
629
504
489
039
005
773
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
093
074
344
280
777
678
708
057
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 19 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 107 Giải nhì - 40Tr 2
Giải ba - 210K 94 Giải ba - 10Tr 3
Giải tư - 100K 116 Giải tư - 5Tr 4
Giải năm - 1Tr 37
Giải sáu - 150K 477
Giải bảy - 40K 4.715
Kỳ quay thưởng Thứ 6, ngày 26/11/2021
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
801
083
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
156
005
276
978
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
536
963
346
352
142
354
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
875
647
553
756
941
955
837
697
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 21 Giải nhất - 1Tỷ 1
Giải nhì - 350K 68 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 112 Giải ba - 10Tr 5
Giải tư - 100K 96 Giải tư - 5Tr 2
Giải năm - 1Tr 35
Giải sáu - 150K 265
Giải bảy - 40K 3.232