Kỳ quay thưởng Thứ 6, ngày 24/09/2021
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
011
272
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
754
730
768
204
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
947
734
836
900
128
524
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
991
656
786
377
384
425
856
909
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 41 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 29 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 70 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 110 Giải tư - 5Tr 4
Giải năm - 1Tr 28
Giải sáu - 150K 479
Giải bảy - 40K 3.084
Kỳ quay thưởng Thứ 4, ngày 22/09/2021
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
266
281
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
844
255
341
302
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
336
793
709
685
466
643
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
032
406
174
572
051
773
947
138
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 23 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 57 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 70 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 131 Giải tư - 5Tr 4
Giải năm - 1Tr 42
Giải sáu - 150K 479
Giải bảy - 40K 3.117
Kỳ quay thưởng Thứ 2, ngày 20/09/2021
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
459
358
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
166
138
337
763
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
377
837
394
229
214
701
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
518
784
063
147
058
121
646
302
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 65 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 82 Giải nhì - 40Tr 2
Giải ba - 210K 100 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 194 Giải tư - 5Tr 6
Giải năm - 1Tr 63
Giải sáu - 150K 620
Giải bảy - 40K 4.619