Kỳ vé #0075335
Ngày 01/12/2021 21:50
11 12 15 26 29 33 35 36 38 40
43 45 48 49 53 60 63 65 76 80
CCHẲN: 9
LLẺ: 11
>LỚN: 10
<BÉ: 10
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 4, ngày 01/12/2021
08 09 30 31 38 45
Giá trị Jackpot
77.215.625.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 77.215.625.000
Giải nhất 5 số 38 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.789 300.000
Giải ba 3 số 31.669 30.000
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 3, ngày 31/08/2021
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 0 0 2 3
0
Giải nhì 5 8 1 5
9 0 7 3
0
Giải ba 1 0 7 2
8 7 6 9
9 4 2 0
0
Giải KK 1   0 2 3 9
Giải KK 2     2 3
37

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng 0 0 0 0
Giải nhì Giá trị
S.Lượng 0 0 1 1
Giải ba Giá trị
S.Lượng 0 0 0 6
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 152.992.255.350 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.491.663.350 đồng
Power 6/55 - Thứ 3, ngày 30/11/2021
12 21 23 28 33 46 38
Giá trị Jackpot 1
152.992.255.350
Giá trị Jackpot 2
3.491.663.350
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
152.992.255.350
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.491.663.350
Giải nhất 5 số 23 40.000.000
Giải nhì 4 số 1.249 500.000
Giải ba 3 số 27.954 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
Kỳ quay thưởng Thứ 4, ngày 01/12/2021
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
580
175
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
257
189
407
243
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
210
618
264
108
648
199
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
006
753
281
901
259
851
218
463
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 31 Giải nhất - 1Tỷ 1
Giải nhì - 350K 79 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 105 Giải ba - 10Tr 6
Giải tư - 100K 139 Giải tư - 5Tr 5
Giải năm - 1Tr 43
Giải sáu - 150K 278
Giải bảy - 40K 3.134