- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 3, ngày 31/08/2021
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 0 0 2 3
0
Giải nhì 5 8 1 5
9 0 7 3
0
Giải ba 1 0 7 2
8 7 6 9
9 4 2 0
0
Giải KK 1   0 2 3 9
Giải KK 2     2 3
37

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng 0 0 0 0
Giải nhì Giá trị
S.Lượng 0 0 1 1
Giải ba Giá trị
S.Lượng 0 0 0 6
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 7, ngày 28/08/2021
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 5 6 0 4
0
Giải nhì 6 6 9 4
8 1 5 4
2
Giải ba 4 9 2 6
4 1 4 2
2 6 9 5
1
Giải KK 1   6 0 4 4
Giải KK 2     0 4
53

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng 0 0 0 5
Giải nhì Giá trị
S.Lượng 0 0 1 4
Giải ba Giá trị
S.Lượng 0 0 10 4
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 26/08/2021
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 5 1 4 1
0
Giải nhì 2 7 8 3
3 3 5 8
2
Giải ba 8 4 1 7
3 9 3 3
9 7 2 6
0
Giải KK 1   1 4 1 7
Giải KK 2     4 1
60

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng 0 0 0 0
Giải nhì Giá trị
S.Lượng 0 0 2 1
Giải ba Giá trị
S.Lượng 1 0 0 6
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).