Đánh dấu chọn:
# Số mở thưởng Tỉ lệ chẵn lẽ
0:20 1:19 2:18 3:17 4:16 5:15 6:14 7:13 8:12 9:11 10:10 11:9 12:8 13:7 14:6 15:5 16:4 17:3 18:2 19:1 20:0
102488520:20
202488510:20
302488500:20
402488490:20
502488480:20
602488470:20
702488460:20
802488450:20
902488440:20
1002488430:20
1102488420:20
1202488410:20
1302488400:20
1402488390:20
1502488380:20
1602488370:20
1702488360:20
1802488350:20
1902488340:20
2002488330:20
2102488320:20
2202488310:20
2302488300:20
2402488290:20
2502488280:20
2602488270:20
2702488260:20
2802488250:20
2902488240:20
3002488230:20
Hướng dẫn
1、 Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ
2、 Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp
Số liệu tham khảo
Chẵn lẻ Đuôi 13579 là số lẻ, đuôi 02468 là số chẳn
Tỷ lệ chẵn lẻ tỷ lệ 20 số trúng thưởng có số lẽ và số chẵn