- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 108.784.806.600 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 4.106.678.150 đồng
Power 6/55 - Thứ 7, ngày 03/12/2022
16 17 27 48 52 53 24
Giá trị Jackpot 1
108.784.806.600
Giá trị Jackpot 2
4.106.678.150
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
108.784.806.600
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4.106.678.150
Giải nhất 5 số 18 40.000.000
Giải nhì 4 số 1,282 500.000
Giải ba 3 số 28,205 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 103.576.368.900 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.527.962.850 đồng
Power 6/55 - Thứ 5, ngày 01/12/2022
11 14 29 31 52 54 07
Giá trị Jackpot 1
103.576.368.900
Giá trị Jackpot 2
3.527.962.850
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
103.576.368.900
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.527.962.850
Giải nhất 5 số 16 40.000.000
Giải nhì 4 số 1,176 500.000
Giải ba 3 số 27,323 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 98.824.703.250 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 4.332.824.400 đồng
Power 6/55 - Thứ 3, ngày 29/11/2022
02 13 16 18 41 42 19
Giá trị Jackpot 1
98.824.703.250
Giá trị Jackpot 2
4.332.824.400
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
98.824.703.250
Jackpot 2 5 số + 1* 1 4.332.824.400
Giải nhất 5 số 25 40.000.000
Giải nhì 4 số 1,328 500.000
Giải ba 3 số 28,763 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 94.333.835.100 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.833.839.050 đồng
Power 6/55 - Thứ 7, ngày 26/11/2022
08 23 24 48 49 52 01
Giá trị Jackpot 1
94.333.835.100
Giá trị Jackpot 2
3.833.839.050
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
94.333.835.100
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.833.839.050
Giải nhất 5 số 22 40.000.000
Giải nhì 4 số 1,074 500.000
Giải ba 3 số 23,690 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7