- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 77.139.433.650 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.202.611.000 đồng
Power 6/55 - Thứ 7, ngày 31/12/2022
02 08 15 19 35 38 14
Giá trị Jackpot 1
77.139.433.650
Giá trị Jackpot 2
3.202.611.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
77.139.433.650
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3.202.611.000
Giải nhất 5 số 35 40.000.000
Giải nhì 4 số 1.706 500.000
Giải ba 3 số 27.185 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 75.315.934.650 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 5.532.384.350 đồng
Power 6/55 - Thứ 5, ngày 29/12/2022
09 13 23 32 36 52 43
Giá trị Jackpot 1
75.315.934.650
Giá trị Jackpot 2
5.532.384.350
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
75.315.934.650
Jackpot 2 5 số + 1* 1 5.532.384.350
Giải nhất 5 số 19 40.000.000
Giải nhì 4 số 1.016 500.000
Giải ba 3 số 21.348 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 72.622.537.050 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 5.233.117.950 đồng
Power 6/55 - Thứ 3, ngày 27/12/2022
01 05 27 43 52 54 15
Giá trị Jackpot 1
72.622.537.050
Giá trị Jackpot 2
5.233.117.950
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
72.622.537.050
Jackpot 2 5 số + 1* 0 5.233.117.950
Giải nhất 5 số 10 40.000.000
Giải nhì 4 số 850 500.000
Giải ba 3 số 19.240 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 36.098.421.150 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.427.820.500 đồng
Power 6/55 - Thứ 7, ngày 24/12/2022
05 19 22 23 30 44 52
Giá trị Jackpot 1
36.098.421.150
Giá trị Jackpot 2
3.427.820.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
36.098.421.150
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.427.820.500
Giải nhất 5 số 21 40.000.000
Giải nhì 4 số 771 500.000
Giải ba 3 số 14,867 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7