- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 63.987.346.200 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.600.351.150 đồng
Power 6/55 - Thứ 7, ngày 05/11/2022
10 19 22 25 47 53 52
Giá trị Jackpot 1
63.987.346.200
Giá trị Jackpot 2
3.600.351.150
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
63.987.346.200
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.600.351.150
Giải nhất 5 số 9 40.000.000
Giải nhì 4 số 924 500.000
Giải ba 3 số 18,874 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 61.167.452.700 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.287.029.650 đồng
Power 6/55 - Thứ 5, ngày 03/11/2022
08 13 24 28 29 33 49
Giá trị Jackpot 1
61.167.452.700
Giá trị Jackpot 2
3.287.029.650
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
61.167.452.700
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.287.029.650
Giải nhất 5 số 11 40.000.000
Giải nhì 4 số 858 500.000
Giải ba 3 số 17,579 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 58.584.185.850 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.735.902.200 đồng
Power 6/55 - Thứ 3, ngày 01/11/2022
03 09 20 23 31 54 55
Giá trị Jackpot 1
58.584.185.850
Giá trị Jackpot 2
3.735.902.200
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
58.584.185.850
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3.735.902.200
Giải nhất 5 số 10 40.000.000
Giải nhì 4 số 819 500.000
Giải ba 3 số 18,932 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 183.948.645.900 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 11.533.601.550 đồng
Power 6/55 - Thứ 7, ngày 29/10/2022
05 21 24 47 52 55 20
Giá trị Jackpot 1
183.948.645.900
Giá trị Jackpot 2
11.533.601.550
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
183.948.645.900
Jackpot 2 5 số + 1* 0 11.533.601.550
Giải nhất 5 số 17 40.000.000
Giải nhì 4 số 1.497 500.000
Giải ba 3 số 32.603 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7