- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 31.024.813.350 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.113.868.150 đồng
Power 6/55 - Thứ 5, ngày 03/08/2017
04 09 24 25 27 45 40
Giá trị Jackpot 1
31.024.813.350
Giá trị Jackpot 2
3.113.868.150
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
31.024.813.350
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.113.868.150
Giải nhất 5 số 12 40.000.000
Giải nhì 4 số 378 500.000
Giải ba 3 số 7.264 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 30.528.493.950 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.058.721.550 đồng
Power 6/55 - Thứ 3, ngày 01/08/2017
05 10 14 23 24 38 35
Giá trị Jackpot 1
30.528.493.950
Giá trị Jackpot 2
3.058.721.550
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
30.528.493.950
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.058.721.550
Giải nhất 5 số 3 40.000.000
Giải nhì 4 số 170 500.000
Giải ba 3 số 4.024 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7