- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 40.231.270.200 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 4.136.807.800 đồng
Power 6/55 - Thứ 3, ngày 22/08/2017
10 24 31 32 38 44 14
Giá trị Jackpot 1
40.231.270.200
Giá trị Jackpot 2
4.136.807.800
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
40.231.270.200
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4.136.807.800
Giải nhất 5 số 5 40.000.000
Giải nhì 4 số 461 500.000
Giải ba 3 số 9.029 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 38.842.141.350 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.982.460.150 đồng
Power 6/55 - Thứ 7, ngày 19/08/2017
07 11 13 15 26 51 36
Giá trị Jackpot 1
38.842.141.350
Giá trị Jackpot 2
3.982.460.150
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
38.842.141.350
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.982.460.150
Giải nhất 5 số 5 40.000.000
Giải nhì 4 số 460 500.000
Giải ba 3 số 8.777 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 37.754.634.900 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.861.626.100 đồng
Power 6/55 - Thứ 5, ngày 17/08/2017
11 12 20 30 32 34 53
Giá trị Jackpot 1
37.754.634.900
Giá trị Jackpot 2
3.861.626.100
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
37.754.634.900
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.861.626.100
Giải nhất 5 số 9 40.000.000
Giải nhì 4 số 340 500.000
Giải ba 3 số 7.337 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 36.713.676.000 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.745.964.000 đồng
Power 6/55 - Thứ 3, ngày 15/08/2017
07 11 19 32 33 51 30
Giá trị Jackpot 1
36.713.676.000
Giá trị Jackpot 2
3.745.964.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
36.713.676.000
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.745.964.000
Giải nhất 5 số 10 40.000.000
Giải nhì 4 số 508 500.000
Giải ba 3 số 8.966 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7