- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 59.174.588.100 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.447.150.900 đồng
Power 6/55 - Thứ 5, ngày 28/09/2017
20 27 28 31 39 47 10
Giá trị Jackpot 1
59.174.588.100
Giá trị Jackpot 2
3.447.150.900
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
59.174.588.100
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.447.150.900
Giải nhất 5 số 5 40.000.000
Giải nhì 4 số 284 500.000
Giải ba 3 số 6.634 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 57.928.236.150 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.308.667.350 đồng
Power 6/55 - Thứ 3, ngày 26/09/2017
14 15 18 30 36 49 19
Giá trị Jackpot 1
57.928.236.150
Giá trị Jackpot 2
3.308.667.350
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
57.928.236.150
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.308.667.350
Giải nhất 5 số 2 40.000.000
Giải nhì 4 số 379 500.000
Giải ba 3 số 8.369 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 56.305.734.600 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.128.389.400 đồng
Power 6/55 - Thứ 7, ngày 23/09/2017
07 08 27 36 44 53 49
Giá trị Jackpot 1
56.305.734.600
Giá trị Jackpot 2
3.128.389.400
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
56.305.734.600
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.128.389.400
Giải nhất 5 số 6 40.000.000
Giải nhì 4 số 408 500.000
Giải ba 3 số 8.526 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 55.150.230.000 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 5.794.470.000 đồng
Power 6/55 - Thứ 5, ngày 21/09/2017
09 12 16 24 43 51 39
Giá trị Jackpot 1
55.150.230.000
Giá trị Jackpot 2
5.794.470.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
55.150.230.000
Jackpot 2 5 số + 1* 1 5.794.470.000
Giải nhất 5 số 9 40.000.000
Giải nhì 4 số 501 500.000
Giải ba 3 số 8.634 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7