- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 177.193.640.100 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.541.666.050 đồng
Power 6/55 - Thứ 7, ngày 11/12/2021
08 13 17 22 42 51 45
Giá trị Jackpot 1
177.193.640.100
Giá trị Jackpot 2
3.541.666.050
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
177.193.640.100
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3.541.666.050
Giải nhất 5 số 20 40.000.000
Giải nhì 4 số 1.521 500.000
Giải ba 3 số 33.217 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 172.318.645.650 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.557.945.150 đồng
Power 6/55 - Thứ 5, ngày 09/12/2021
03 14 33 40 41 50 17
Giá trị Jackpot 1
172.318.645.650
Giá trị Jackpot 2
3.557.945.150
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
172.318.645.650
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3.557.945.150
Giải nhất 5 số 18 40.000.000
Giải nhì 4 số 1.097 500.000
Giải ba 3 số 26.717 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 167.297.139.300 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 5.081.094.900 đồng
Power 6/55 - Thứ 3, ngày 07/12/2021
04 06 22 32 34 53 41
Giá trị Jackpot 1
167.297.139.300
Giá trị Jackpot 2
5.081.094.900
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
167.297.139.300
Jackpot 2 5 số + 1* 1 5.081.094.900
Giải nhất 5 số 16 40.000.000
Giải nhì 4 số 1.240 500.000
Giải ba 3 số 28.884 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 162.010.540.200 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 4.493.695.000 đồng
Power 6/55 - Thứ 7, ngày 04/12/2021
07 09 31 32 36 49 37
Giá trị Jackpot 1
162.010.540.200
Giá trị Jackpot 2
4.493.695.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
162.010.540.200
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4.493.695.000
Giải nhất 5 số 14 40.000.000
Giải nhì 4 số 1.259 500.000
Giải ba 3 số 27.258 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7