- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 40.661.845.500 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 4.428.404.250 đồng
Power 6/55 - Thứ 5, ngày 12/05/2022
06 15 16 33 41 43 51
Giá trị Jackpot 1
40.661.845.500
Giá trị Jackpot 2
4.428.404.250
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
40.661.845.500
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4.428.404.250
Giải nhất 5 số 15 40.000.000
Giải nhì 4 số 721 500.000
Giải ba 3 số 15.339 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 38.394.271.200 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 4.176.451.550 đồng
Power 6/55 - Thứ 3, ngày 10/05/2022
20 26 41 46 47 48 18
Giá trị Jackpot 1
38.394.271.200
Giá trị Jackpot 2
4.176.451.550
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
38.394.271.200
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4.176.451.550
Giải nhất 5 số 12 40.000.000
Giải nhì 4 số 473 500.000
Giải ba 3 số 10.831 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 36.143.063.400 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.926.317.350 đồng
Power 6/55 - Thứ 7, ngày 07/05/2022
07 12 17 26 37 46 28
Giá trị Jackpot 1
36.143.063.400
Giá trị Jackpot 2
3.926.317.350
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
36.143.063.400
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.926.317.350
Giải nhất 5 số 13 40.000.000
Giải nhì 4 số 719 500.000
Giải ba 3 số 13.837 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 34.313.096.550 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.722.987.700 đồng
Power 6/55 - Thứ 5, ngày 05/05/2022
12 25 26 28 33 46 22
Giá trị Jackpot 1
34.313.096.550
Giá trị Jackpot 2
3.722.987.700
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
34.313.096.550
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.722.987.700
Giải nhất 5 số 7 40.000.000
Giải nhì 4 số 668 500.000
Giải ba 3 số 15.316 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7