- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 35.666.199.750 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.629.577.750 đồng
Power 6/55 - Thứ 7, ngày 12/08/2017
06 16 20 32 38 51 34
Giá trị Jackpot 1
35.666.199.750
Giá trị Jackpot 2
3.629.577.750
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
35.666.199.750
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.629.577.750
Giải nhất 5 số 6 40.000.000
Giải nhì 4 số 330 500.000
Giải ba 3 số 6.598 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 34.588.091.550 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.509.787.950 đồng
Power 6/55 - Thứ 5, ngày 10/08/2017
10 11 19 41 50 54 03
Giá trị Jackpot 1
34.588.091.550
Giá trị Jackpot 2
3.509.787.950
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
34.588.091.550
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.509.787.950
Giải nhất 5 số 3 40.000.000
Giải nhì 4 số 285 500.000
Giải ba 3 số 6.252 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 33.415.353.750 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.379.483.750 đồng
Power 6/55 - Thứ 3, ngày 08/08/2017
19 36 39 41 46 51 38
Giá trị Jackpot 1
33.415.353.750
Giá trị Jackpot 2
3.379.483.750
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
33.415.353.750
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.379.483.750
Giải nhất 5 số 1 40.000.000
Giải nhì 4 số 273 500.000
Giải ba 3 số 6.438 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 31.903.413.600 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.211.490.400 đồng
Power 6/55 - Thứ 7, ngày 05/08/2017
01 05 11 32 40 45 43
Giá trị Jackpot 1
31.903.413.600
Giá trị Jackpot 2
3.211.490.400
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
31.903.413.600
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.211.490.400
Giải nhất 5 số 7 40.000.000
Giải nhì 4 số 336 500.000
Giải ba 3 số 6.756 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7