- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 49.441.033.650 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 5.160.114.850 đồng
Power 6/55 - Thứ 7, ngày 09/09/2017
01 15 23 36 43 54 12
Giá trị Jackpot 1
49.441.033.650
Giá trị Jackpot 2
5.160.114.850
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
49.441.033.650
Jackpot 2 5 số + 1* 0 5.160.114.850
Giải nhất 5 số 6 40.000.000
Giải nhì 4 số 342 500.000
Giải ba 3 số 7.771 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 48.190.895.850 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 5.021.210.650 đồng
Power 6/55 - Thứ 5, ngày 07/09/2017
04 18 22 31 32 40 08
Giá trị Jackpot 1
48.190.895.850
Giá trị Jackpot 2
5.021.210.650
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
48.190.895.850
Jackpot 2 5 số + 1* 0 5.021.210.650
Giải nhất 5 số 7 40.000.000
Giải nhì 4 số 325 500.000
Giải ba 3 số 7.245 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 46.972.594.200 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 4.885.843.800 đồng
Power 6/55 - Thứ 3, ngày 05/09/2017
01 02 08 13 23 39 09
Giá trị Jackpot 1
46.972.594.200
Giá trị Jackpot 2
4.885.843.800
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
46.972.594.200
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4.885.843.800
Giải nhất 5 số 7 40.000.000
Giải nhì 4 số 464 500.000
Giải ba 3 số 9.585 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 45.743.789.550 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 4.749.309.950 đồng
Power 6/55 - Thứ 7, ngày 02/09/2017
05 09 11 18 19 37 50
Giá trị Jackpot 1
45.743.789.550
Giá trị Jackpot 2
4.749.309.950
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
45.743.789.550
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4.749.309.950
Giải nhất 5 số 10 40.000.000
Giải nhì 4 số 643 500.000
Giải ba 3 số 11.392 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7