- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 54.239.944.350 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 5.693.327.150 đồng
Power 6/55 - Thứ 3, ngày 19/09/2017
03 32 36 41 44 53 45
Giá trị Jackpot 1
54.239.944.350
Giá trị Jackpot 2
5.693.327.150
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
54.239.944.350
Jackpot 2 5 số + 1* 0 5.693.327.150
Giải nhất 5 số 15 40.000.000
Giải nhì 4 số 504 500.000
Giải ba 3 số 8.611 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 53.177.036.250 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 5.575.226.250 đồng
Power 6/55 - Thứ 7, ngày 16/09/2017
09 12 21 26 29 52 24
Giá trị Jackpot 1
53.177.036.250
Giá trị Jackpot 2
5.575.226.250
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
53.177.036.250
Jackpot 2 5 số + 1* 0 5.575.226.250
Giải nhất 5 số 10 40.000.000
Giải nhì 4 số 459 500.000
Giải ba 3 số 9.145 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 52.263.240.150 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 5.473.693.350 đồng
Power 6/55 - Thứ 5, ngày 14/09/2017
22 23 32 43 44 51 15
Giá trị Jackpot 1
52.263.240.150
Giá trị Jackpot 2
5.473.693.350
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
52.263.240.150
Jackpot 2 5 số + 1* 0 5.473.693.350
Giải nhất 5 số 7 40.000.000
Giải nhì 4 số 308 500.000
Giải ba 3 số 6.987 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 51.063.730.500 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 5.340.414.500 đồng
Power 6/55 - Thứ 3, ngày 12/09/2017
06 10 12 47 48 51 35
Giá trị Jackpot 1
51.063.730.500
Giá trị Jackpot 2
5.340.414.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
51.063.730.500
Jackpot 2 5 số + 1* 0 5.340.414.500
Giải nhất 5 số 3 40.000.000
Giải nhì 4 số 393 500.000
Giải ba 3 số 8.626 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7