- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 64.573.341.150 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 4.047.012.350 đồng
Power 6/55 - Thứ 7, ngày 07/10/2017
31 34 40 42 43 49 16
Giá trị Jackpot 1
64.573.341.150
Giá trị Jackpot 2
4.047.012.350
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
64.573.341.150
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4.047.012.350
Giải nhất 5 số 8 40.000.000
Giải nhì 4 số 258 500.000
Giải ba 3 số 5.963 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 62.814.288.900 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.851.562.100 đồng
Power 6/55 - Thứ 5, ngày 05/10/2017
01 03 14 19 35 41 20
Giá trị Jackpot 1
62.814.288.900
Giá trị Jackpot 2
3.851.562.100
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
62.814.288.900
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.851.562.100
Giải nhất 5 số 5 40.000.000
Giải nhì 4 số 377 500.000
Giải ba 3 số 7.866 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 61.575.921.300 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.713.965.700 đồng
Power 6/55 - Thứ 3, ngày 03/10/2017
21 31 35 41 46 50 23
Giá trị Jackpot 1
61.575.921.300
Giá trị Jackpot 2
3.713.965.700
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
61.575.921.300
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.713.965.700
Giải nhất 5 số 8 40.000.000
Giải nhì 4 số 305 500.000
Giải ba 3 số 6.654 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 60.155.334.750 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.556.122.750 đồng
Power 6/55 - Thứ 7, ngày 30/09/2017
04 17 23 25 34 46 24
Giá trị Jackpot 1
60.155.334.750
Giá trị Jackpot 2
3.556.122.750
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
60.155.334.750
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.556.122.750
Giải nhất 5 số 11 40.000.000
Giải nhì 4 số 418 500.000
Giải ba 3 số 8.170 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7