- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 74.830.295.100 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 5.186.673.900 đồng
Power 6/55 - Thứ 3, ngày 17/10/2017
01 26 36 40 50 54 31
Giá trị Jackpot 1
74.830.295.100
Giá trị Jackpot 2
5.186.673.900
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
74.830.295.100
Jackpot 2 5 số + 1* 0 5.186.673.900
Giải nhất 5 số 11 40.000.000
Giải nhì 4 số 418 500.000
Giải ba 3 số 8.938 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 72.079.404.600 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 4.881.019.400 đồng
Power 6/55 - Thứ 7, ngày 14/10/2017
14 18 29 35 44 49 54
Giá trị Jackpot 1
72.079.404.600
Giá trị Jackpot 2
4.881.019.400
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
72.079.404.600
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4.881.019.400
Giải nhất 5 số 7 40.000.000
Giải nhì 4 số 387 500.000
Giải ba 3 số 7.970 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 69.615.950.250 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 4.607.302.250 đồng
Power 6/55 - Thứ 5, ngày 12/10/2017
05 08 11 31 37 42 52
Giá trị Jackpot 1
69.615.950.250
Giá trị Jackpot 2
4.607.302.250
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
69.615.950.250
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4.607.302.250
Giải nhất 5 số 8 40.000.000
Giải nhì 4 số 420 500.000
Giải ba 3 số 9.496 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 67.375.253.100 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 4.358.335.900 đồng
Power 6/55 - Thứ 3, ngày 10/10/2017
29 33 43 44 45 50 41
Giá trị Jackpot 1
67.375.253.100
Giá trị Jackpot 2
4.358.335.900
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
67.375.253.100
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4.358.335.900
Giải nhất 5 số 6 40.000.000
Giải nhì 4 số 363 500.000
Giải ba 3 số 8.017 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7