- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 83.506.415.700 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.187.303.150 đồng
Power 6/55 - Thứ 5, ngày 26/10/2017
02 10 15 30 34 50 03
Giá trị Jackpot 1
83.506.415.700
Giá trị Jackpot 2
3.187.303.150
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
83.506.415.700
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.187.303.150
Giải nhất 5 số 4 40.000.000
Giải nhì 4 số 426 500.000
Giải ba 3 số 9.309 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 81.820.687.350 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.199.238.550 đồng
Power 6/55 - Thứ 3, ngày 24/10/2017
01 02 09 13 32 35 52
Giá trị Jackpot 1
81.820.687.350
Giá trị Jackpot 2
3.199.238.550
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
81.820.687.350
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3.199.238.550
Giải nhất 5 số 3 40.000.000
Giải nhì 4 số 549 500.000
Giải ba 3 số 11.262 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 80.027.540.400 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 5.764.145.600 đồng
Power 6/55 - Thứ 7, ngày 21/10/2017
04 09 13 16 18 49 30
Giá trị Jackpot 1
80.027.540.400
Giá trị Jackpot 2
5.764.145.600
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
80.027.540.400
Jackpot 2 5 số + 1* 1 5.764.145.600
Giải nhất 5 số 5 40.000.000
Giải nhì 4 số 488 500.000
Giải ba 3 số 9.421 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 77.375.046.900 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 5.469.424.100 đồng
Power 6/55 - Thứ 5, ngày 19/10/2017
06 15 17 24 40 45 39
Giá trị Jackpot 1
77.375.046.900
Giá trị Jackpot 2
5.469.424.100
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
77.375.046.900
Jackpot 2 5 số + 1* 0 5.469.424.100
Giải nhất 5 số 4 40.000.000
Giải nhì 4 số 447 500.000
Giải ba 3 số 8.816 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7