- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 93.461.623.500 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 4.293.437.350 đồng
Power 6/55 - Thứ 7, ngày 04/11/2017
02 08 12 44 46 52 09
Giá trị Jackpot 1
93.461.623.500
Giá trị Jackpot 2
4.293.437.350
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
93.461.623.500
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4.293.437.350
Giải nhất 5 số 6 40.000.000
Giải nhì 4 số 400 500.000
Giải ba 3 số 9.492 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 90.407.671.050 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.954.109.300 đồng
Power 6/55 - Thứ 5, ngày 02/11/2017
03 09 12 21 51 52 07
Giá trị Jackpot 1
90.407.671.050
Giá trị Jackpot 2
3.954.109.300
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
90.407.671.050
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.954.109.300
Giải nhất 5 số 6 40.000.000
Giải nhì 4 số 454 500.000
Giải ba 3 số 10.804 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 87.445.250.850 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.624.951.500 đồng
Power 6/55 - Thứ 3, ngày 31/10/2017
07 13 24 45 47 52 33
Giá trị Jackpot 1
87.445.250.850
Giá trị Jackpot 2
3.624.951.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
87.445.250.850
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.624.951.500
Giải nhất 5 số 6 40.000.000
Giải nhì 4 số 524 500.000
Giải ba 3 số 10.874 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 85.047.387.150 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.358.522.200 đồng
Power 6/55 - Thứ 7, ngày 28/10/2017
13 18 35 36 41 48 47
Giá trị Jackpot 1
85.047.387.150
Giá trị Jackpot 2
3.358.522.200
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
85.047.387.150
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.358.522.200
Giải nhất 5 số 8 40.000.000
Giải nhì 4 số 474 500.000
Giải ba 3 số 9.614 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7