- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 50.363.385.150 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 5.506.353.100 đồng
Power 6/55 - Thứ 7, ngày 21/05/2022
01 26 31 36 40 46 28
Giá trị Jackpot 1
50.363.385.150
Giá trị Jackpot 2
5.506.353.100
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
50.363.385.150
Jackpot 2 5 số + 1* 0 5.506.353.100
Giải nhất 5 số 9 40.000.000
Giải nhì 4 số 521 500.000
Giải ba 3 số 12.651 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 47.714.037.600 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 5.211.981.150 đồng
Power 6/55 - Thứ 5, ngày 19/05/2022
02 16 17 20 31 51 50
Giá trị Jackpot 1
47.714.037.600
Giá trị Jackpot 2
5.211.981.150
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
47.714.037.600
Jackpot 2 5 số + 1* 0 5.211.981.150
Giải nhất 5 số 13 40.000.000
Giải nhì 4 số 724 500.000
Giải ba 3 số 16.146 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 44.903.463.150 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 4.899.695.100 đồng
Power 6/55 - Thứ 3, ngày 17/05/2022
02 06 16 29 37 42 22
Giá trị Jackpot 1
44.903.463.150
Giá trị Jackpot 2
4.899.695.100
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
44.903.463.150
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4.899.695.100
Giải nhất 5 số 12 40.000.000
Giải nhì 4 số 684 500.000
Giải ba 3 số 14.534 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 42.691.966.950 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 4.653.973.300 đồng
Power 6/55 - Thứ 7, ngày 14/05/2022
08 21 32 34 41 46 48
Giá trị Jackpot 1
42.691.966.950
Giá trị Jackpot 2
4.653.973.300
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
42.691.966.950
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4.653.973.300
Giải nhất 5 số 15 40.000.000
Giải nhì 4 số 662 500.000
Giải ba 3 số 13.202 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7