- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 02/10/2022
02 10 13 15 22 36
Giá trị Jackpot
19.988.694.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 19.988.694.000
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.124 300.000
Giải ba 3 số 17.341 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 6, ngày 30/09/2022
06 08 21 28 30 35
Giá trị Jackpot
18.393.789.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 18.393.789.500
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 927 300.000
Giải ba 3 số 15.355 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 4, ngày 28/09/2022
05 08 34 38 39 41
Giá trị Jackpot
16.907.266.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 16.907.266.000
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 836 300.000
Giải ba 3 số 14.298 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 25/09/2022
06 10 21 23 28 39
Giá trị Jackpot
15.582.586.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 15.582.586.500
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 993 300.000
Giải ba 3 số 14.935 30.000