- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 4, ngày 12/10/2022
05 08 26 29 35 44
Giá trị Jackpot
28.961.809.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 28.961.809.500
Giải nhất 5 số 32 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.347 300.000
Giải ba 3 số 19.105 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 09/10/2022
01 06 12 20 36 39
Giá trị Jackpot
25.773.380.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 25.773.380.500
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.067 300.000
Giải ba 3 số 18.620 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 6, ngày 07/10/2022
06 14 19 22 40 42
Giá trị Jackpot
23.453.316.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 23.453.316.000
Giải nhất 5 số 15 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.073 300.000
Giải ba 3 số 17.270 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 4, ngày 05/10/2022
10 23 25 26 30 41
Giá trị Jackpot
21.682.925.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 21.682.925.500
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 919 300.000
Giải ba 3 số 15.658 30.000