- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 6, ngày 21/10/2022
03 07 08 18 27 36
Giá trị Jackpot
44.984.697.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 44.984.697.500
Giải nhất 5 số 36 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.501 300.000
Giải ba 3 số 24.565 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 4, ngày 19/10/2022
07 16 18 32 34 44
Giá trị Jackpot
40.655.214.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 40.655.214.000
Giải nhất 5 số 42 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.456 300.000
Giải ba 3 số 22.966 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 16/10/2022
03 20 23 30 33 35
Giá trị Jackpot
36.830.904.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 36.830.904.000
Giải nhất 5 số 22 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.112 300.000
Giải ba 3 số 20.653 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 6, ngày 14/10/2022
01 24 25 31 39 40
Giá trị Jackpot
32.798.069.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 32.798.069.000
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 969 300.000
Giải ba 3 số 16.901 30.000