- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 30/10/2022
15 27 31 36 38 41
Giá trị Jackpot
39.364.640.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 39.364.640.500
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 1,307 300.000
Giải ba 3 số 20,863 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 6, ngày 28/10/2022
08 14 17 20 21 40
Giá trị Jackpot
60.754.135.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 60.754.135.000
Giải nhất 5 số 31 10.000.000
Giải nhì 4 số 2.107 300.000
Giải ba 3 số 30.979 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 4, ngày 26/10/2022
17 26 30 31 33 39
Giá trị Jackpot
55.416.491.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 55.416.491.000
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.509 300.000
Giải ba 3 số 25.810 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 23/10/2022
01 19 20 27 30 32
Giá trị Jackpot
50.036.747.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 50.036.747.000
Giải nhất 5 số 37 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.281 300.000
Giải ba 3 số 25.584 30.000