- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 4, ngày 09/11/2022
07 09 16 20 30 32
Giá trị Jackpot
59.325.037.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 59.325.037.000
Giải nhất 5 số 62 10.000.000
Giải nhì 4 số 2,023 300.000
Giải ba 3 số 33,642 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 06/11/2022
08 10 12 14 17 31
Giá trị Jackpot
53.746.736.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 53.746.736.500
Giải nhất 5 số 27 10.000.000
Giải nhì 4 số 1,797 300.000
Giải ba 3 số 29,173 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 6, ngày 04/11/2022
09 13 16 24 33 45
Giá trị Jackpot
48.556.175.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 48.556.175.000
Giải nhất 5 số 45 10.000.000
Giải nhì 4 số 1,623 300.000
Giải ba 3 số 26,077 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 4, ngày 02/11/2022
02 17 23 27 37 42
Giá trị Jackpot
43.928.011.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 43.928.011.000
Giải nhất 5 số 33 10.000.000
Giải nhì 4 số 1,512 300.000
Giải ba 3 số 24,221 30.000