- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 4, ngày 10/08/2016
06 15 16 19 27 30
Giá trị Jackpot
17.952.978.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 17.952.978.000
Giải nhất 5 số 9 10.000.000
Giải nhì 4 số 557 300.000
Giải ba 3 số 9.195 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 07/08/2016
03 05 17 22 30 31
Giá trị Jackpot
17.164.580.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 17.164.580.000
Giải nhất 5 số 6 10.000.000
Giải nhì 4 số 351 300.000
Giải ba 3 số 5.788 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 6, ngày 05/08/2016
03 09 13 18 24 31
Giá trị Jackpot
16.409.266.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 16.409.266.000
Giải nhất 5 số 9 10.000.000
Giải nhì 4 số 513 300.000
Giải ba 3 số 8.032 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 4, ngày 03/08/2016
07 10 25 27 29 40
Giá trị Jackpot
15.791.342.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 15.791.342.500
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 496 300.000
Giải ba 3 số 7.254 30.000