- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 6, ngày 19/08/2016
11 12 17 33 34 36
Giá trị Jackpot
21.032.293.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 21.032.293.000
Giải nhất 5 số 15 10.000.000
Giải nhì 4 số 608 300.000
Giải ba 3 số 10.440 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 4, ngày 17/08/2016
02 04 09 19 21 26
Giá trị Jackpot
20.253.396.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 20.253.396.500
Giải nhất 5 số 8 10.000.000
Giải nhì 4 số 673 300.000
Giải ba 3 số 10.472 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 14/08/2016
13 16 17 29 31 37
Giá trị Jackpot
19.290.861.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 19.290.861.000
Giải nhất 5 số 26 10.000.000
Giải nhì 4 số 902 300.000
Giải ba 3 số 10.113 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 6, ngày 12/08/2016
28 31 34 37 38 41
Giá trị Jackpot
18.841.509.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 18.841.509.500
Giải nhất 5 số 6 10.000.000
Giải nhì 4 số 350 300.000
Giải ba 3 số 6.440 30.000