- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 28/08/2016
04 06 10 15 16 44
Giá trị Jackpot
25.624.053.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 25.624.053.000
Giải nhất 5 số 9 10.000.000
Giải nhì 4 số 474 300.000
Giải ba 3 số 9.099 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 6, ngày 26/08/2016
10 36 39 43 44 45
Giá trị Jackpot
24.214.106.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 24.214.106.500
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 371 300.000
Giải ba 3 số 7.733 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 4, ngày 24/08/2016
08 17 21 23 36 40
Giá trị Jackpot
23.139.377.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 23.139.377.500
Giải nhất 5 số 15 10.000.000
Giải nhì 4 số 599 300.000
Giải ba 3 số 10.625 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 21/08/2016
13 21 24 25 29 44
Giá trị Jackpot
21.982.877.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 21.982.877.500
Giải nhất 5 số 5 10.000.000
Giải nhì 4 số 569 300.000
Giải ba 3 số 9.629 30.000