- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 4, ngày 07/09/2016
06 08 12 13 15 19
Giá trị Jackpot
34.202.887.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 34.202.887.000
Giải nhất 5 số 43 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.214 300.000
Giải ba 3 số 17.170 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 04/09/2016
11 15 20 24 27 45
Giá trị Jackpot
32.087.986.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 32.087.986.000
Giải nhất 5 số 7 10.000.000
Giải nhì 4 số 635 300.000
Giải ba 3 số 10.382 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 6, ngày 02/09/2016
09 13 24 35 36 41
Giá trị Jackpot
29.958.428.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 29.958.428.500
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 649 300.000
Giải ba 3 số 11.459 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 4, ngày 31/08/2016
08 20 21 31 34 39
Giá trị Jackpot
27.868.784.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 27.868.784.500
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 613 300.000
Giải ba 3 số 11.047 30.000