- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 6, ngày 16/09/2016
04 05 06 23 31 34
Giá trị Jackpot
44.453.054.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 44.453.054.500
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 673 300.000
Giải ba 3 số 12.773 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 4, ngày 14/09/2016
02 11 14 23 25 32
Giá trị Jackpot
41.528.788.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 41.528.788.000
Giải nhất 5 số 36 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.363 300.000
Giải ba 3 số 19.385 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 11/09/2016
06 09 10 18 20 31
Giá trị Jackpot
38.971.774.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 38.971.774.000
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 846 300.000
Giải ba 3 số 13.890 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 6, ngày 09/09/2016
07 13 16 18 31 32
Giá trị Jackpot
36.597.883.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 36.597.883.000
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 813 300.000
Giải ba 3 số 14.666 30.000