- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 25/09/2016
01 20 28 32 42 44
Giá trị Jackpot
57.057.357.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 57.057.357.500
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 730 300.000
Giải ba 3 số 14.744 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 6, ngày 23/09/2016
08 14 19 29 30 40
Giá trị Jackpot
53.733.170.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 53.733.170.500
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.012 300.000
Giải ba 3 số 15.853 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 4, ngày 21/09/2016
05 12 15 30 37 41
Giá trị Jackpot
50.637.656.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 50.637.656.500
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 951 300.000
Giải ba 3 số 16.757 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 18/09/2016
07 10 17 20 25 32
Giá trị Jackpot
47.104.438.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 47.104.438.000
Giải nhất 5 số 22 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.009 300.000
Giải ba 3 số 15.864 30.000