- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 4, ngày 17/08/2022
11 13 15 18 24 36
Giá trị Jackpot
28.476.669.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 28.476.669.500
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.157 300.000
Giải ba 3 số 19.603 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 14/08/2022
01 08 17 21 27 37
Giá trị Jackpot
26.148.270.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 26.148.270.500
Giải nhất 5 số 27 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.180 300.000
Giải ba 3 số 19.371 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 6, ngày 12/08/2022
05 13 15 28 38 40
Giá trị Jackpot
24.256.968.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 24.256.968.000
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.198 300.000
Giải ba 3 số 18.932 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 4, ngày 10/08/2022
09 18 21 25 35 44
Giá trị Jackpot
22.501.089.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 22.501.089.500
Giải nhất 5 số 20 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.186 300.000
Giải ba 3 số 18.953 30.000