- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 6, ngày 26/08/2022
08 21 26 35 37 42
Giá trị Jackpot
14.476.477.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 14.476.477.000
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 791 300.000
Giải ba 3 số 12.766 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 4, ngày 24/08/2022
05 12 16 25 26 32
Giá trị Jackpot
13.161.021.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 13.161.021.000
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 885 300.000
Giải ba 3 số 13.925 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 21/08/2022
03 09 14 17 27 32
Giá trị Jackpot
36.546.933.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 1 36.546.933.000
Giải nhất 5 số 26 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.540 300.000
Giải ba 3 số 23.355 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 6, ngày 19/08/2022
09 12 23 30 32 40
Giá trị Jackpot
32.384.289.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 32.384.289.000
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.274 300.000
Giải ba 3 số 21.604 30.000