- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 04/09/2022
02 06 07 18 34 41
Giá trị Jackpot
20.622.299.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 20.622.299.500
Giải nhất 5 số 30 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.025 300.000
Giải ba 3 số 17.700 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 6, ngày 02/09/2022
04 12 20 25 35 37
Giá trị Jackpot
19.023.068.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 19.023.068.000
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 994 300.000
Giải ba 3 số 16.140 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 4, ngày 31/08/2022
01 03 15 16 34 43
Giá trị Jackpot
17.465.051.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 17.465.051.000
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 876 300.000
Giải ba 3 số 14.878 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 28/08/2022
01 04 23 28 33 38
Giá trị Jackpot
15.915.138.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 15.915.138.500
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 874 300.000
Giải ba 3 số 14.422 30.000