- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 27/11/2022
01 26 27 35 36 43
Giá trị Jackpot
13.440.836.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 13.440.836.000
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 687 300.000
Giải ba 3 số 12,763 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 6, ngày 25/11/2022
14 20 24 30 35 41
Giá trị Jackpot
20.737.613.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 1 20.737.613.500
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 893 300.000
Giải ba 3 số 15,776 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 4, ngày 23/11/2022
04 13 15 20 37 38
Giá trị Jackpot
18.822.931.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 18.822.931.500
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 918 300.000
Giải ba 3 số 16,183 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 20/11/2022
01 04 14 22 24 40
Giá trị Jackpot
16.973.364.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 16.973.364.000
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 860 300.000
Giải ba 3 số 14,925 30.000