- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 08/07/2021
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 7 2 9 6
0
Giải nhì 9 9 7 2
1 7 2 5
7
Giải ba 1 7 0 3
2 9 2 7
2 6 3 0
9
Giải KK 1   2 9 6 20
Giải KK 2     9 6
288

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng 0 0 0 18
Giải nhì Giá trị
S.Lượng 0 0 22 28
Giải ba Giá trị
S.Lượng 0 0 69 47
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 3, ngày 06/07/2021
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 4 0 4 9
25
Giải nhì 1 6 5 4
8 9 8 4
4
Giải ba 1 0 1 0
0 9 0 1
2 5 9 5
11
Giải KK 1   0 4 9 24
Giải KK 2     4 9
304

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng 0 0 11 0
Giải nhì Giá trị
S.Lượng 0 0 3 14
Giải ba Giá trị
S.Lượng 0 17 19 0
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 7, ngày 03/07/2021
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 2 5 2 6
2
Giải nhì 8 6 5 4
7 8 8 1
31
Giải ba 1 4 7 8
3 6 9 0
0 6 2 5
12
Giải KK 1   5 2 6 22
Giải KK 2     2 6
267

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng 0 0 25 0
Giải nhì Giá trị
S.Lượng 0 0 17 16
Giải ba Giá trị
S.Lượng 0 0 0 54
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).