- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 3, ngày 24/08/2021
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 4 6 2 9
1
Giải nhì 6 7 8 8
4 9 0 6
0
Giải ba 1 6 0 5
6 3 8 4
6 6 0 5
1
Giải KK 1   6 2 9 5
Giải KK 2     2 9
68

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng 0 0 0 0
Giải nhì Giá trị
S.Lượng 0 0 1 5
Giải ba Giá trị
S.Lượng 0 0 11 5
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 7, ngày 21/08/2021
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 6 3 9 3
0
Giải nhì 4 5 6 2
3 0 8 0
2
Giải ba 4 5 1 4
6 7 9 6
9 8 8 4
7
Giải KK 1   3 9 3 2
Giải KK 2     9 3
40

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng 0 0 0 0
Giải nhì Giá trị
S.Lượng 0 0 0 8
Giải ba Giá trị
S.Lượng 0 0 5 0
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 19/08/2021
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 3 9 6 1
1
Giải nhì 2 9 1 2
7 8 5 0
0
Giải ba 8 9 6 7
5 5 6 5
6 2 4 0
15
Giải KK 1   9 6 1 26
Giải KK 2     6 1
74

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng 0 0 0 14
Giải nhì Giá trị
S.Lượng 0 0 3 3
Giải ba Giá trị
S.Lượng 0 0 0 15
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).