- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 22/07/2021
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 7 9 9 0
0
Giải nhì 3 2 9 8
0 7 8 6
2
Giải ba 0 2 8 9
0 7 5 0
1 5 0 0
3
Giải KK 1   9 9 0 17
Giải KK 2     9 0
138

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng 0 0 1 0
Giải nhì Giá trị
S.Lượng 0 0 0 56
Giải ba Giá trị
S.Lượng 0 0 56 49
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 3, ngày 20/07/2021
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 2 0 4 1
0
Giải nhì 5 7 7 4
1 4 0 2
3
Giải ba 8 6 6 5
8 2 1 7
6 4 1 6
2
Giải KK 1   0 4 1 19
Giải KK 2     4 1
184

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng 0 0 0 6
Giải nhì Giá trị
S.Lượng 0 0 9 6
Giải ba Giá trị
S.Lượng 0 0 61 16
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 7, ngày 17/07/2021
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 6 0 7 7
0
Giải nhì 2 3 2 4
0 7 9 7
2
Giải ba 8 7 3 4
9 0 0 2
2 2 3 9
6
Giải KK 1   0 7 7 22
Giải KK 2     7 7
419

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng 0 0 6 0
Giải nhì Giá trị
S.Lượng 0 0 18 0
Giải ba Giá trị
S.Lượng 0 0 13 29
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).