- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 10/06/2021
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 1 1 8 0
13
Giải nhì 1 0 7 9
0 6 3 2
41
Giải ba 6 3 9 5
4 3 5 9
0 4 4 0
7
Giải KK 1   1 8 0 28
Giải KK 2     8 0
275

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng 0 0 31 0
Giải nhì Giá trị
S.Lượng 0 0 0 48
Giải ba Giá trị
S.Lượng 0 33 0 60
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 3, ngày 08/06/2021
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 0 5 1 6
3
Giải nhì 7 5 6 5
6 6 8 7
11
Giải ba 6 5 2 6
8 3 7 1
8 4 7 3
1
Giải KK 1   5 1 6 30
Giải KK 2     1 6
253

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng 0 0 0 22
Giải nhì Giá trị
S.Lượng 0 0 54 0
Giải ba Giá trị
S.Lượng 0 0 24 65
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 7, ngày 05/06/2021
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 7 8 0 3
0
Giải nhì 3 5 1 4
1 7 7 1
9
Giải ba 9 6 9 4
7 8 7 9
2 8 9 2
13
Giải KK 1   8 0 3 24
Giải KK 2     0 3
268

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng 0 0 0 17
Giải nhì Giá trị
S.Lượng 0 25 0 20
Giải ba Giá trị
S.Lượng 0 0 52 0
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).