- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 24/06/2021
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 1 2 0 5
3
Giải nhì 7 6 0 1
9 0 7 7
4
Giải ba 6 1 9 7
1 0 3 7
3 7 1 9
11
Giải KK 1   2 0 5 34
Giải KK 2     0 5
236

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng 0 0 0 49
Giải nhì Giá trị
S.Lượng 0 0 13 11
Giải ba Giá trị
S.Lượng 0 0 0 110
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 3, ngày 22/06/2021
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 2 9 1 3
7
Giải nhì 8 3 3 7
0 9 9 4
3
Giải ba 9 2 8 9
5 3 6 3
4 5 6 9
26
Giải KK 1   9 1 3 27
Giải KK 2     1 3
442

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng 0 0 0 39
Giải nhì Giá trị
S.Lượng 0 0 68 0
Giải ba Giá trị
S.Lượng 0 0 24 14
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 7, ngày 19/06/2021
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 1 0 3 2
11
Giải nhì 4 5 7 1
3 9 5 7
11
Giải ba 8 5 5 9
5 2 7 0
6 1 4 2
8
Giải KK 1   0 3 2 26
Giải KK 2     3 2
356

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng 0 0 0 40
Giải nhì Giá trị
S.Lượng 0 0 0 58
Giải ba Giá trị
S.Lượng 0 0 22 57
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).