- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 01/07/2021
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 0 0 2 1
0
Giải nhì 4 7 1 0
3 8 3 0
8
Giải ba 7 0 1 9
0 4 0 0
3 0 2 7
1
Giải KK 1   0 2 1 105
Giải KK 2     2 1
342

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng 0 0 35 0
Giải nhì Giá trị
S.Lượng 0 0 14 16
Giải ba Giá trị
S.Lượng 2 0 0 36
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 3, ngày 29/06/2021
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 0 0 4 3
2
Giải nhì 7 8 3 4
3 6 2 0
6
Giải ba 4 3 2 4
7 3 0 2
6 5 7 9
13
Giải KK 1   0 4 3 26
Giải KK 2     4 3
255

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng 0 0 4 0
Giải nhì Giá trị
S.Lượng 0 0 0 54
Giải ba Giá trị
S.Lượng 0 0 16 51
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 7, ngày 26/06/2021
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 2 0 5 1
6
Giải nhì 6 9 0 5
7 5 8 3
5
Giải ba 4 2 0 4
9 1 1 5
9 7 9 3
78
Giải KK 1   0 5 1 44
Giải KK 2     5 1
414

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng 0 0 0 20
Giải nhì Giá trị
S.Lượng 0 0 0 55
Giải ba Giá trị
S.Lượng 0 0 71 0
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).