- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 15/07/2021
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 9 4 2 9
0
Giải nhì 4 6 7 8
8 2 1 4
5
Giải ba 0 5 9 7
0 5 6 7
0 7 3 2
4
Giải KK 1   4 2 9 12
Giải KK 2     2 9
265

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng 0 0 7 0
Giải nhì Giá trị
S.Lượng 0 0 0 25
Giải ba Giá trị
S.Lượng 0 0 0 39
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 3, ngày 13/07/2021
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 4 2 4 1
1
Giải nhì 6 8 6 2
4 9 4 6
3
Giải ba 7 0 0 2
6 2 5 6
5 5 7 2
5
Giải KK 1   2 4 1 21
Giải KK 2     4 1
307

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng 0 0 5 0
Giải nhì Giá trị
S.Lượng 0 0 17 0
Giải ba Giá trị
S.Lượng 0 0 57 0
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 7, ngày 10/07/2021
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 4 5 0 6
2
Giải nhì 4 5 0 0
5 7 9 1
0
Giải ba 3 1 6 6
4 4 8 9
5 4 4 6
4
Giải KK 1   5 0 6 12
Giải KK 2     0 6
478

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng 0 0 0 5
Giải nhì Giá trị
S.Lượng 0 0 108 25
Giải ba Giá trị
S.Lượng 0 0 23 0
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).