- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 3, ngày 22/11/2016
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 3 4 1 1
58
Giải nhì 9 5 8 0
5 2 6 4
52
Giải ba 9 6 7 9
6 5 0 6
9 4 5 3
105
Giải KK 1   4 1 1 797
Giải KK 2     1 1
6,537

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng
Giải nhì Giá trị
S.Lượng
Giải ba Giá trị
S.Lượng
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 7, ngày 19/11/2016
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 7 5 8 9
27
Giải nhì 3 4 4 8
0 2 7 3
40
Giải ba 0 2 1 0
3 1 8 4
6 6 9 1
89
Giải KK 1   5 8 9 376
Giải KK 2     8 9
3,022

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng
Giải nhì Giá trị
S.Lượng
Giải ba Giá trị
S.Lượng
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).