- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 3, ngày 06/12/2016
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 9 1 5 4
35
Giải nhì 9 3 4 8
3 9 8 3
83
Giải ba 1 0 0 2
5 0 6 0
2 5 1 7
196
Giải KK 1   1 5 4 428
Giải KK 2     5 4
4,949

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng
Giải nhì Giá trị
S.Lượng
Giải ba Giá trị
S.Lượng
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 7, ngày 03/12/2016
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 3 2 7 2
200
Giải nhì 7 2 4 1
1 4 9 5
83
Giải ba 9 5 0 0
7 1 5 5
0 3 4 7
159
Giải KK 1   2 7 2 1,295
Giải KK 2     7 2
7,999

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng
Giải nhì Giá trị
S.Lượng
Giải ba Giá trị
S.Lượng
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 01/12/2016
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 3 5 0 5
27
Giải nhì 0 0 0 0
8 8 6 5
145
Giải ba 5 4 2 1
8 5 6 4
3 5 2 1
150
Giải KK 1   5 0 5 395
Giải KK 2     0 5
4,171

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng
Giải nhì Giá trị
S.Lượng
Giải ba Giá trị
S.Lượng
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).