- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 3, ngày 13/12/2016
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 3 1 0 0
33
Giải nhì 7 5 5 7
4 3 6 8
230
Giải ba 4 1 0 6
9 4 9 1
8 6 0 0
72
Giải KK 1   1 0 0 402
Giải KK 2     0 0
3,043

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng
Giải nhì Giá trị
S.Lượng
Giải ba Giá trị
S.Lượng
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 7, ngày 10/12/2016
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 3 4 4 3
73
Giải nhì 0 5 6 0
9 1 1 6
59
Giải ba 6 4 2 8
5 1 3 9
3 4 2 1
240
Giải KK 1   4 4 3 350
Giải KK 2     4 3
3,995

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng
Giải nhì Giá trị
S.Lượng
Giải ba Giá trị
S.Lượng
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 08/12/2016
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 1 0 6 4
37
Giải nhì 1 4 2 5
8 1 7 7
92
Giải ba 4 9 1 2
2 0 3 5
3 6 3 6
219
Giải KK 1   0 6 4 311
Giải KK 2     6 4
3,658

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng
Giải nhì Giá trị
S.Lượng
Giải ba Giá trị
S.Lượng
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).