- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 3, ngày 20/12/2016
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 0 1 3 0
29
Giải nhì 4 4 9 2
8 1 5 5
46
Giải ba 6 6 0 8
1 1 2 0
6 6 7 0
175
Giải KK 1   1 3 0 281
Giải KK 2     3 0
3,482

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng
Giải nhì Giá trị
S.Lượng
Giải ba Giá trị
S.Lượng
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 7, ngày 17/12/2016
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 9 8 6 3
26
Giải nhì 2 2 1 1
7 4 4 7
208
Giải ba 6 3 2 1
0 9 6 1
4 4 0 9
80
Giải KK 1   8 6 3 380
Giải KK 2     6 3
4,246

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng
Giải nhì Giá trị
S.Lượng
Giải ba Giá trị
S.Lượng
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 15/12/2016
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 0 8 9 9
42
Giải nhì 7 9 4 5
9 1 4 5
96
Giải ba 7 5 1 4
2 9 7 9
7 0 3 4
205
Giải KK 1   8 9 9 426
Giải KK 2     9 9
4,598

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng
Giải nhì Giá trị
S.Lượng
Giải ba Giá trị
S.Lượng
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).