- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 20/05/2021
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 6 6 0 1
8
Giải nhì 0 6 4 0
5 8 6 1
8
Giải ba 9 6 0 2
3 0 4 6
2 8 7 3
12
Giải KK 1   6 0 1 22
Giải KK 2     0 1
332

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng 0 0 27 0
Giải nhì Giá trị
S.Lượng 0 0 6 29
Giải ba Giá trị
S.Lượng 0 0 0 85
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 3, ngày 18/05/2021
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 2 9 4 9
2
Giải nhì 1 9 1 8
2 8 0 7
11
Giải ba 6 5 4 8
8 3 2 4
0 8 8 4
8
Giải KK 1   9 4 9 31
Giải KK 2     4 9
323

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng 0 0 11 0
Giải nhì Giá trị
S.Lượng 0 0 32 19
Giải ba Giá trị
S.Lượng 0 0 15 48
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 7, ngày 15/05/2021
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 8 5 1 1
1
Giải nhì 2 6 5 6
0 4 3 2
3
Giải ba 9 4 0 7
1 9 1 3
9 2 0 6
11
Giải KK 1   5 1 1 46
Giải KK 2     1 1
778

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng 0 0 10 0
Giải nhì Giá trị
S.Lượng 0 0 20 29
Giải ba Giá trị
S.Lượng 0 0 9 58
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).